ကၽြန္ေတာ႔ Website ကိုလာေရာက္ၾကည္႔ရွဴ အားေပးၾကသူမ်ားအားလုံးကိုအထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..သည္ Website တြင္မိမိတို႔လိုခ်င္ၾကေသာ အရာမ်ားအား တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကိဳးစားတင္ေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္.. :)

You can get anything in this site.. you can watch, download what you want in this site...

Sunday, September 22, 2013

ခ်စ္ဦးညိဳ၊ ေမာင္၀ဏ (မေလး မဏိစႏၵာရဲ့ေနွာင္း) (E-Book)


ခ်စ္ဦးညိဳ ေမာင္၀ဏ ရဲ႕ မေလးမဏိစႏၵာရဲ႕ေႏွာင္း ဆိုတဲ႕ ၀တၳဳေကာင္းေလး ၁ အုပ္ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..

ခ်စ္ဦးညိဳ (အီဂ်စ္နဲ ့အဂၤလန္ ႏိုင္ငံၿခားကို ေမာင္သြားထားေလမလား) (E-Book)


ခ်စ္ဦးညိဳရဲ႕ ၀တၳဳမ်ားထဲမွ အီဂ်စ္နဲ ့အဂၤလန္ ႏိုင္ငံၿခားကို ေမာင္သြားထားေလမလား ဆိုတဲ႕ ၀တၳဳေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..

ခ်စ္ဦးညိဳ (အစီရ၀တီ) (E-Book)


ခ်စ္ဦးညိရဲ႕ အစီရ၀တီ ဆိုတဲ႕ ၀တၳဳေလးကို ၿပန္လည္ဖတ္ခ်င္ေသာသူမ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္.ေဒါင္းခ်င္ရင္ေတာ႔ ေအာက္မွာလင္႔ခ္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ..

ခ်စ္ဦးညိဳ (မပာာေသနာပတိ) (E-Book)


ခ်စ္ဦးညိဳရဲ႕ မဟာေသနာပတိ ဆိုတဲ႕ ၀တၳဳေလးပါ..ေအာက္မွာေဒါင္းလုပ္လင္႔ခ္ရွိတယ္ေနာ္..

ခ်စ္ဦးညိဳ (တီထြင္မွဳေမွာ္၀ိဇၨာၾကီး အယ္လ္ဖာ အယ္ဒီဆင္) (E-Book)


ခ်စ္ဦးညိဳေရးသားထားတဲ႕ တီထြင္မွဳေမွာ္၀ိဇၨာၾကီး အယ္လ္ဖာ အယ္ဒီဆင္ ဆိုတဲ႕ ၀တၳဳကို ၿပန္လည္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..

ခ်စ္ဦးညိဳ (စာမရီသို ့ ထူးထူးျခား) (E-Book)


ခ်စ္ဦးညိဳ ေရးသားထားေသာ ၀တၳဳမ်ားထဲမွာ စာမရီသို႔ ထူးထူးၿခား ဆိုတဲ႕ ၀တၳဳေကာင္းေလး တစ္အုပ္ကိုၿပန္လည္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..

ခ်စ္ဦးညိဳ (ခ်စ္ေသာ ပါဒဧကရီ) (E-Book)


ခ်စ္ဦးညိဳ ေရးသားထားေသာ ၀တၳဳမ်ားထဲမွ ခ်စ္ေသာပါဒဧကရီ ဆိုတဲ႕ ၀တၳဳေလးကို ၿပန္လည္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..ေဒါင္းခ်င္ရင္ေတာ႔ေအာက္မွာလင္႔ခ္ရွိပါတယ္..